O čom je príbeh?

Kresba: Zuzana Jančová
Scenár: Ivana Jančová

Bola raz jedna veľká krajina, kde mali všetci ľudia červené vlasy, iba kráľov syn mal čierne. Kráľ vedel, že ľud by ho kvôli jeho vlasom za kráľa nikdy neprijal. Preto sa rozhodne za každú cenu synove vlasy zmeniť na červené. Skúšajú všetko, drhnú, trú aj mastia hlavu, ale vlasy sú stále čierne. Ku kráľovi sa dostanú zvesti o meste, kde vedia meniť vlasy na akékoľvek.  Nakoniec pošle syna na dlhých 5 rokov preč a dúfa, že v tom onom meste, princove vlasy zmenia na červené. Čo myslíte, ako dopadol princov príbeh?