Miestnosť za sklom (úryvok)

Miestnosť za sklom (úryvok)

#Niečo sa pokazilo 57-mička je v poriadku. Ľudia v ochranných oblekoch začnú byť nepokojní. Niečo mu hovoria a ukazujú. Nerozumiem tomu. Jeden z ľudí v ochrannom obleku podíde k 57-mičke. Ten iba nepríčetne hľadí smerom k stropu. Keď ním nasilu pohne, konečne sa...