Osudný odkaz (úryvok)

Osudný odkaz (úryvok)

#Kto klope na dvere? Nie som v poriadku… ale je to tak, ako to je. Po daždivej noci prišlo ešte daždivejšie ráno.  Po pochmúrnom a depresívnom dni ešte pochmúrnejší… nakoniec aj depresívnejší.  Zadržím dych a ponorím tvár do ľadovej vody, ktorá...