Vzdelávame a inšpirujeme deti a mládež prostredníctvom našich komiksov.

Brázdime mestá Slovenska a snažíme sa rozšíriť povedomie o komiksoch, naučiť deti a mládež ako také komiksy tvoriť. Naše workshopy sa tešia veľkej obľube medzi vzdelávacími inštitúciami.
Prinášame jedinečnú formu vzdelávania na Slovensku! Veríme, že aj vďaka našej snahe budeme mať v budúcnosti ďalších autorov komiksov a veľkú konkurenciu.
TikTok

Workshopy - marec, apríl jún 2023 v Hornozemplínskej knižnici, Základnej škole v Ochodnici a na Gymnáziu v Lučenci

Jednorázové hodinové komiksové workshopy určené deťom a mládeži.

Workshopy - máj, jún 2023 v Krajskej knižnici v Košiciach, Žiline, Mestskej knižnici v Bytči, Ružinove, Gymnáziu v KNM a Mestskej knižnici v Bratislave

Jednorázové hodinové komiksové workshopy určené deťom a mládeži.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o jednorázové hodinové komiksové workshopy určené deťom a mládeži na vašej škole či knižnici alebo inú formu workshopov či spolupráce, neváhajte nás kontaktovať.